Instytut Żywności i Żywienia

Termin wykonania: Lipiec 2015
Zastosowane technologie:

Wykonaliśmy rozbudowany serwis internetowy dla Instytutu Żywności i Żywienia. Zakres prac obejmował: CMS WordPress, RWD, dostosowanie do wymagań WCAG 2.0, aktualności i wiele innych funkcjonalności związanych z zarządzaniem serwisem.